FileMaker introductie

FileMaker informatie

Met FileMaker werkt u beter samen in uw team en bevorderd u de efficiëntie van processen waardoor u meer omzet kunt behalen met minder moeite. Kortom een hogere productiviteit, meer omzet en een snelle Return on investment(ROI).

Onderzoek onder FileMaker gebruikers toon aan dat:
- er een goed rendement op investering is
- De mobiliteit binnen de organisaties neemt toe
- De oplossing is in veel gevallen snel te ontwikkelen
-74% van de klanten ziet een toename van gemiddeld 60%  in de productiviteit
- 81% van de ondervraagden heeft de inefficiëntie van taken met gemiddeld 59% teruggedrongen
- Er door de FileMaker oplossing beter met collega's wordt samengewerkt.

Van handmatig naar dynamisch en geautomatiseerd
Realtime uw statistieken monitoren is een van de mogelijkheden die FileMaker u biedt. Stap af van wekelijks of maandelijkse verwerking van papieren rapporten die u dubbel moet invoeren.
Alle gegevens vanaf nu centraal verzamelen waardoor u een duidelijk inzicht krijgt in uw processen. Het resultaat is dat u snel kunt bijsturen waardoor doelen beter worden behaald.

Mogelijkheden voor uw onderneming
- Van magazijnbeheer tot werkzaamheden in het veld
- M
et een app op maat kunt u uw projectteams eenvoudig aansturen.
- Werk efficiënter, rapporteer, deel en zoek informatie.

Maak van knelpunten uw sterke punten?
 60% van de klanten die een FileMaker app liet ontwikkelen heeft rendement behaald en 20% heeft zelfs een rendement dat twee keer zo hoog ligt als de investering. Waar kunt u de grootste winst boeken?
Probeer een van de FileMaker startklare oplossingen:
- Relatiebeheer
- Rapporten genereren voor analyses
- Factureren, offreren, bestellen of schattingen maken
- Voorraadbeheer
- Projectmanagement, taak- en planningbeheer.

CARD Solutions, uw ontwikkelpartner!
CARD Solutions heeft in de afgelopen jaren veel FileMaker oplossingen van orientatie tot implementatie verzorgd. Eenmanszaak, mkb of grote enterprise onderneming,  onze FileMaker ontwikkelaars begeleiden u door het hele traject;
- Eisen/wensen in kaart brengen
- ontwerp
- realisatie
- de plaatsing in de Apple App Store
- eventuele doorontwikkeling na oplevering.

Ontdek welke kansen er voor uw onderneming klaar liggen

Bel ons: 038 4 203 203           Stuur een e-mail met uw FileMaker vraag