Sunbeam

SunbeamAPI ontwikkeling
Sunbeam heeft de opdracht voor een 'Calculator FileMaker API' verstrekt aan CARD Solutions. Het doel van dit project is een PHP API te ontwikkelen waarbij data via JSON verwerkt kan worden in een FileMaker applicatie voor de valide berekening van complexe montagesystemen voor zonnepanelen op platte daken. Deze data wordt na verwerking in FileMaker in JSON formaat terug geleverd aan de API voor verdere verwerking bij de klant.

FileMaker hosting
Om deze API te laten functioneren is een reeds bestaande FileMaker database onder gebracht bij de FileMaker hosting diensten van CARD Solutions.

Site:
https://sunbeam.solar

Sunbeam Calculator:
Sunbeam Calculator